Platby

Účet pro platbu kempu

35 - 7233370207/0100

V.S.: Datum narození 

Do zprávy jméno a příjmení účastníka kempu

Kontakt

Atletico-footballcamp vasilboev@seznam.cz